IV. ÚS 3283/13
IV.ÚS 3283/13 ze dne 18. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka, ve věci stěžovatelky Zdenky Landsfeldové, zastoupené Mgr. Josefem Bedečem, advokátem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem pobočky Karlovy Vary, Na Vyhlídce 53, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 6/2012-427 ze dne 31.7.2013, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 61 Co 420/2010-372 ze dne 20.7.2011 a proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č. j. 16 C 277/2006-326 ze dne 23.8.2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 29. 10. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost splňující základní podmínky projednatelnosti na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kladené. Stěžovatelka se s tvrzením porušení práva na spravedlivý proces zejména ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i ve smyslu závazků, jež pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva, domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, jimiž soudy nevyhověly žalobnímu žádání stěžovatelky a vedlejší účastnici (žalované) neuložily povinnost zdržet se obtěžování stěžovatelky hlukem, zápachem a průvanem.
Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný. Podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., musí být usnesení o odmítnutí návrhu písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá, a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

K věci samé Ústavní soud konstatuje, že všechny soudy (včetně Nejvyššího soudu) svá rozhodnutí dostatečným způsobem odůvodnily, popřípadě podložily výsledky znaleckého zkoumání. Stěžovatelka - nespokojená s výsledkem řízení - pak se závěry soudů bez dostatečné ústavněprávní reflexe toliko polemizuje.

Ústavní stížnost je proto zjevně neopodstatněná a Ústavní soud ji odmítl podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2013

Michaela Židlická, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.