IV. ÚS 3273/13
IV.ÚS 3273/13 ze dne 13. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o návrhu stěžovatele I. D., t. č. ve Věznici Valdice, P. S. 1/101, na vydání rozhodnutí o náhradě nákladů zastoupení stěžovatele před Ústavním soudem, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 29. 10. 2013 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2013, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Kopie této výzvy k odstranění vad byla přípisem zaslána téhož dne 6. 11. 2013 i České advokátní komoře. Uvedenou výzvu k odstranění vad stěžovatel převzal dle doručenky dne 12. 11. 2013.

Vzhledem k tomu, že ani do 13. 1. 2014 vady podání nebyly stěžovatelem odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2014

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.