IV. ÚS 3248/13
IV.ÚS 3248/13 ze dne 8. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu P. H., t. č. Věznice Pardubice, P. O. BOX 18/D1, označeném jako "žádost o osvobození od soudních poplatků se současnou stížností k Ústavnímu soudu ČR", takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Navrhovatel se ve svém podání ze dne 22. října 2013 obrací na Ústavní soud se žádostí "o sjednání spravedlnosti podle pravdy a skutečnosti".

Protože podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající mj. v povinném zastoupení advokátem, byl navrhovatel dne 13. listopadu 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů s poučením, že pokud vady neodstraní, bude jeho návrh odmítnut.

Uvedenou výzvu navrhovatel převzal 15. listopadu 2013. Vzhledem k tomu, že vytčené vady ve lhůtě neodstranil ani podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 5. prosince 2013, soudce zpravodaj jeho návrh mimo jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2014

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.