IV. ÚS 32/04
IV.ÚS 32/04 ze dne 12. 2. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 12. února 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Jiřího Muchy a JUDr. Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti V. Ž., zastoupeného Mgr. Lenkou Raškovou, advokátkou, AK Kopeckého sady 15, 301 35 Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 4. 2003, sp. zn. 18 Co 66/2003, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Svoji ústavní stížnost ze dne 23. 1. 2004 doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 1. 2004 vzala zástupkyně navrhovatele podáním ze dne 6. 2. 2004 došlým Ústavnímu soudu dne 9. 2. 2004 zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 12. února 2004

JUDr. Pavel Varvařovský předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.