IV. ÚS 318/04
IV.ÚS 318/04 ze dne 8. 12. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu paní R. H. proti odložení podání Ústavním soudem ČR ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 472/04, t a k t o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Z uvedeného plyne, že Ústavní soud nerozhoduje, a není tudíž příslušný k rozhodování, o návrhu podaném proti jeho vlastnímu rozhodnutí. Za tohoto stavu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.