IV. ÚS 3107/13
IV.ÚS 3107/13 ze dne 8. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. ledna 2014 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudkyně Michaely Židlické, v právní věci stěžovatele Jiřího Kubáta, zastoupeného Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem Velké náměstí 7/12, Písek, o ústavní stížnosti proti usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., č. j. 067 EX 1742/12-235 ze dne 12. 8. 2013, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 9. 10. 2013 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), směřující vůči v záhlaví označenému usnesení soudního exekutora. Dne 30. 12. 2013 obdržel Ústavní soud sdělení právního zástupce stěžovatele, že stěžovatel bere ústavní stížnost v plném rozsahu zpět. Ústavní soud proto v souladu s ustanovením § 77 zákona o Ústavním soudu řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2014

Vladimír Sládeček, v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.