IV. ÚS 2966/12
IV.ÚS 2966/12 ze dne 24. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o ústavní stížnosti stěžovatelky I. V., proti postupu Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Prahy III, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru obecné kriminality, ve věci vedené pod č. j. SKPV ORIII-1371-59/TČ-2012-001373-DUR, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 2. 8. 2012 podání navrhovatelky, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka byla proto vyzvána k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2012, v níž jí byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byla upozorněna na to, že neodstranění vad jejího podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatelka, jak patrno z poštovní doručenky, převzala dne 20. 8. 2012.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2012

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.