IV. ÚS 2940/12
IV.ÚS 2940/12 ze dne 12. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci návrhu R. L., proti nejasně označenému rozsudku, na jehož základě odpykává trest odnětí svobody, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2012 doručeným mu dne 9. 8. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 12. září 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.