IV. ÚS 293/04
IV.ÚS 293/04 ze dne 7. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 293/04Ústavní soud rozhodl dne 7. října 2004 ve věci ústavní stížnosti Ing. V.M., na poškození v právech osoby, spojenou s návrhem na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb. a § 7a odst. 5 věta třetí zákona č. 283/1993 Sb.

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2004, doručeným mu dne 15. 9. 2004, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnosti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 7. října 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.