IV. ÚS 2824/09
IV.ÚS 2824/09 ze dne 5. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 5. ledna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické ve věci navrhovatelů 1) MUDr. V. Ř., 2) A. Ř., 3) A. Ř.a 4) MUDr. V. Ř., zastoupených Mgr. Veronikou Uhlířovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Mánesova 19, o zpětvzetí ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 7. 2009 č. j. 28 Cdo 3105/2008-286, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Navrhovatelé, kteří podáním ze dne 22. 10. 2009 brojili proti výše označenému usnesení Nejvyššího soudu, vzali dne 2. 12. 2009 svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
S ohledem na uvedené a na obsah § 77 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož stěžovatel může vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2010

Miloslav Výborný předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.