IV. ÚS 2806/13
IV.ÚS 2806/13 ze dne 10. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti Miloslava Křivohlávka a Kláry Šmídové, obou zastoupených Ing. Mgr. Jaroslav Kuželem, advokátem se sídlem Šafaříkova 161, Jičín, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2013 č. j. 3 Tcu 76/2013-66 a č. j. 3 Tcu 77/2013-65 a návrhu na zrušení čl. 27 odst. 2, 3, 4 a 5 Ústavy, takto:
Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.
Odůvodnění

Stěžovatelé se, s odvoláním na porušení čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 Ústavy domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, která mají být v rozporu s ústavním pořádkem, a navrhují zrušení čl. 27 odst. 2, 3, 4 a 5 Ústavy.

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2013 č. j. 3 Tcu 76/2013-66 vyplývá, že jím byl podle ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu Bc. Marek Šnajdr vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně jednání v usnesení podrobně specifikovaném. Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2013 č. j. 3 Tcu 77/2013-65 vyplývá, že jím byl podle téhož ustanovení trestního řádu vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Bc. Petr Tluchoř ohledně jednání, které je podrobně popsáno v napadeném usnesení.
Ústavní soud, před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní stížnost jsou podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu oprávněni podat podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Z obsahu napadených rozhodnutí je zřejmé, že stěžovatelé nebyli účastníky předmětných trestních řízení, z nichž napadená rozhodnutí vzešla, tato rozhodnutí nejsou způsobilá zasáhnout do jejich ústavně zaručených základních práv, a proto stěžovatelé ani nejsou oprávněni proti těmto rozhodnutím podat ústavní stížnost [srov. § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Za dané situace nezbylo, než ústavní stížnost usnesením odmítnout jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona Ústavním soudu. Pokud jde o návrh na zrušení čl. 27 odst. 2, 3, 4 a 5 Ústavy, jedná se o návrh akcesorický, který podle ustálené judikatury Ústavního soudu sdílí právní osud ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2013

JUDr. Michaela Židlická předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.