IV. ÚS 2746/09
IV.ÚS 2746/09 ze dne 15. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 15. prosince 2009 o návrhu J. P., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, doručeným mu dne 11. 11. 2009, vyzván k odstranění vad návrhu. Ve stanovené 30 denní lhůtě vady odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2009

Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.