IV. ÚS 2705/13
IV.ÚS 2705/13 ze dne 23. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o podání stěžovatelky Jaroslavy Šolcové, proti směnečnému platebnímu rozkazu Krajského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2011 č. j. 49 Cm 545/2010-4, rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2011 č. j. 49 Cm 545/2010-15, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. prosince 2012 č. j. 12 Cmo 290/2012-82 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013 sp. zn. 29 Cdo 1522/2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 3. září 2013 doručeno podání stěžovatelky, označené jako stížnost na porušení lidského práva, které směřovalo proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím.
Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku výzvou ze dne 10. září 2013 k odstranění vad návrhu, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a určil stěžovatelce lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 12. září 2013.

V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 9. října 2013, stěžovatelka popsala průběh řízení v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru ze dne 17. července 2006 na částku 10 000 Kč a současnému podpisu směnky z téhož data na částku 6 550 Kč ve prospěch společnosti FINPOMOC.CZ, s. r. o., vytýkané vady podání však neodstranila. V pondělí dne 14. října 2013 pak lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. října 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.