IV. ÚS 269/04
IV.ÚS 269/04 ze dne 14. 9. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 269/04Ústavní soud rozhodl dne 14. září 2004 ve věci ústavní stížnosti S. M., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 7. 2004, čj. 3 Ads 22/2004-73,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2004, doručeným mu dne 19. 8. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 14. září 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.