IV. ÚS 2665/12
IV.ÚS 2665/12 ze dne 3. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci návrhu M. S. takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2012 doručeným mu dne 20. 7. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 3. září 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.