IV. ÚS 2652/12
IV.ÚS 2652/12 ze dne 28. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti J. S., proti postupu Krajského soudu v Ostravě vedeného pod sp. zn. 66 Co 221/2012 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012 doručeným mu dne 1. 8. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.