IV. ÚS 2569/09
IV.ÚS 2569/09 ze dne 15. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu společnosti FINAR, spol. s r.o., IČ 480 29 700, se sídlem Praha 5, Vrázova 2243/7, právně zastoupené Mgr. Janem Hynštem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře tamtéž, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. Ncd 257/2009-198, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatelky, jímž se domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí, kterým byla její věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 620/2008, přikázána Okresnímu soudu v Litoměřicích. Takové postoupení věci považovala stěžovatelka za porušení práva na zákonného soudce.

Při shromaždování podkladů Ústavní soud zjistil, že shodné rozhodnutí napadla i druhá účastnice řízení M. B., jejíž věc byla u Ústavního soudu vedena pod sp. zn. IV. ÚS 2488/09. Nálezem ze dne 2. března 2010 bylo návrhu vyhověno.
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je návrh na zahájení řízení nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl, resp. dle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný, jedná-li již Ústavní soud v téže věci. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavnímu soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2010

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.