IV. ÚS 2540/11
IV.ÚS 2540/11 ze dne 13. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové, soudkyně zpravodajky Michaely Židlické a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti společnosti BŘECLAV-OBJEKT, s. r. o., se sídlem v Brně, Křenová 40, zastoupené Mgr. Michalem Vávrou, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 13, proti usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 20. června 2011 č. j. 5 C 104/2004-234, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhala zrušení shora označeného usnesení Okresního soudu Brno-venkov.

Podáním ze dne 18. 7. 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2012, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.