IV. ÚS 2532/13
IV.ÚS 2532/13 ze dne 12. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Vladimíra Sládečka a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti obchodní společnosti Home Credit, a. s., se sídlem Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, AK se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 19. 6. 2013 č. j. 3 Nc 521/2006-24, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí, jímž Okresní soud v Havlíčkově Brodě potvrdil příkaz soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 29. 5. 2013 č. j. 97 EX 9455/06-267, zavazující Miroslava Snopka povinností uhradit jí náklady spojené s vedením exekuce ve výši 4 429 Kč.
Podáním ze dne 26. 8. 2013 stěžovatelka vzala svoji ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Se zřetelem ke shora uvedenému Ústavní soud podle § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.