IV. ÚS 2453/12
IV.ÚS 2453/12 ze dne 29. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatelky Náboženské matice, se sídlem Thákurova 3, Praha 6, zastoupené Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem v Pardubicích, Zelená 267, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2012 č. j. 28 Cdo 511/2012-82, usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 8. 2011 č. j. 11 Co 380/2011-57 a usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 4. 4. 2011 č. j. 5 C 1/2011-42, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhala zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů.
Podáním ze dne 14. října 2013, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. října 2013, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Za daného stavu věci, kdy tyto zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. 10. 2013

Michaela Židlická, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.