IV. ÚS 242/04
IV.ÚS 242/04 ze dne 4. 1. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 242/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. 1. 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudce JUDr. Miloslava Výborného a soudkyně JUDr. Elišky Wagnerové v právní věci stěžovatele R. K., zastoupeného Mgr. M. K., o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Opavě ze dne 20. 5. 2004, č. j. 2 Zt 256/2004-5, a usnesení Policie České republiky - Okresního ředitelství Opava, Služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 20. 4. 2004, ČTS: OROP-473/OK-35-2004, takto:

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 23. 7. 2004 doručena ústavní stížnost, prostřednictvím níž se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Okresního ředitelství Policie České republiky v Opavě a Okresního státního zastupitelství v Opavě, neboť měl za to, že jimi bylo neoprávněně zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva na řádný zákonný proces ve smyslu čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Trestní stíhání stěžovatele, zahájené napadeným rozhodnutím Okresního ředitelství Policie České republiky v Opavě, bylo dne 8. 9. 2004 podmíněně zastaveno pravomocným usnesením Okresního soudu v Opavě, č. j. 19 T 113/2004-64. Za této procesní situace vzal stěžovatel přípisem ze dne 14. 12. 2004 svou ústavní stížnost zpět. Ústavní soud proto řízení

v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. 1. 2005

JUDr. Michaela Židlická předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.