IV. ÚS 2371/09
IV.ÚS 2371/09 ze dne 9. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízenísoudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci stěžovatelky EBUS CZ, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Luďkem Buchtou, Zvěřinova 4, Brno, ve věci "Návrh povinného na ústavní stížnost, Ustanovení advokáta", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 8. 9. 2009 doručen přípis Městského soudu v Brně, kterým byl postoupen Ústavnímu soudu "Návrh povinného na ústavní stížnost, Ustanovení advokáta".

V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je nezbytné, aby byl stěžovatel, resp. stěžovatelka v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. O této skutečnosti byla stěžovatelka přípisem ze dne 21. 9. 2009 zpravena.

K odstranění vad návrhu byla stěžovatelce poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení poučení o náležitostech podání. Z doručenky je zřejmé, že stěžovatelka převzala výzvu Ústavního soudu dne 1. 10. 2009 a den následující, tj. 2. 10. 2009, jí tedy počala běžet lhůta pro odstranění vad.
Jelikož stěžovatelka ani do dne vydání tohoto rozhodnutí neodstranila vady podání, Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2009

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.