IV. ÚS 2365/12
IV.ÚS 2365/12 ze dne 8. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavních stížností stěžovatelky GRATO spol. s r. o. se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou, AK Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha 5, proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2012 č. j. 123 EC 461/2010-48 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2365/12, ze dne 3. 5. 2012 č. j. 129 EC 479/2010-41 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2590/12, ze dne 26. 4. 2012 č. j. 123 EC 484/2010-46 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2602/12, ze dne 27. 4. 2012 č. j. 117 EC 327/2010-31 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2627/12, ze dne 10. 4. 2012 č. j. 136 EC 252/2010-57 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2677/12, ze dne 10. 4. 2012 č. j. 136 EC 146/2010-50 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2690/12, ze dne 20. 4. 2012 č. j. 161 EC 510/2010-51 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2815/12, ze dne 21. 5. 2012 č. j. 182 EC 540/2010-35 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2827/12, ze dne 30. 4. 2012 č. j. 136 EC 139/2010-43 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2952/12, ze dne 29. 5. 2012 č. j. 123 EC 631/2010-44 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3002/12, ze dne 23. 5. 2012 č. j. 182 EC 548/2010-37 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3165/12, ze dne 4. 6. 2012 č. j. 117 EC 316/2010-35 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3202/12, ze dne 20. 6. 2012 sp. zn. 182 EC 873/2010 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3277/12, ze dne 15. 6. 2012 č. j. 139 EC 736/2010-31 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3290/12, proti náhradově nákladovému výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2012 č. j. 133 EC 913/2010-28 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 3027/12, takto:
I. Ústavní stížnosti spisových značek sp. zn. IV. ÚS 2365/12, sp. zn. IV. ÚS 2590/12, sp. zn. IV. ÚS 2602/12, sp. zn. IV. ÚS 2627/12, sp. zn. IV. ÚS 2677/12, sp. zn. IV. ÚS 2690/12, sp. zn. IV. ÚS 2815/12, sp. zn. IV. ÚS 2827/12, sp. zn. IV. ÚS 2952/12, sp. zn. IV. ÚS 3002/12, sp. zn. IV. ÚS 3165/12, sp. zn. IV. ÚS 3202/12, sp. zn. IV. ÚS 3277/12, sp. zn. IV. ÚS 3290/12, sp. zn. IV. ÚS 3027/12 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. sp. zn. IV. ÚS 2365/12.

II. Ústavní stížnosti se odmítají.

Odůvodnění:

Pro důvody zevrubně v ústavních stížnostech vyložené domáhá se stěžovatelka zrušení v záhlaví uvedených rozsudečných výroků.

Stejné či podobné výhrady proti náhradově nákladovým výrokům rozsudků nalézacího soudu vydaným v obdobných sporech stěžovatelkou vedených posuzoval Ústavní soud v řízeních o desítkách ústavních stížností v posledních měsících stěžovatelkou podaných. Ústavní stížnost projednávanou pod sp. zn. I. ÚS 988/12 Ústavní soud zamítl, v ostatních rozhodnutých věcech byly stěžovatelčiny návrhy odmítnuty jako zjevně neopodstatněné.

Rozhodovací důvody, pro něž Ústavní soud nemohl argumentaci stěžovatelky přisvědčit, jsou pregnantně v citovaném nálezu i odmítacích usneseních Ústavního soudu vyloženy a jsou stěžovatelce i účastníku řízení nepochybně známy. Postačí proto na ně odkázat, neboť opakovat již mnohokráte řečené postrádá jakýkoliv smysl.

Pro uvedené odmítl Ústavní soud podané ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. října 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.