IV. ÚS 2327/09
IV.ÚS 2327/09 ze dne 3. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 3. listopadu 2009 o návrhu L. R., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2009, doručeným mu fikcí dne 2. 10. 2009, vyzván k odstranění vad návrhu. Ve stanovené 20 denní lhůtě vady odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a)zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2009

Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.