IV. ÚS 2241/12
IV.ÚS 2241/12 ze dne 9. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci T. H., proti rozhodnutí Okresního soudu v Nymburku sp. zn. 2 T 260/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 15. 6. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, dostalo se mu přípisem ze dne 27. 6. 2012 poučení o všech podstatných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že mu byla stanovena lhůta 30 dnů pro odstranění vad návrhu. Vzhledem k tomu, že si stěžovatel zásilku vyzvedl dne 3. 7. 2012, lhůta k odstranění vad začala plynout následující den, tj. 4. 7. 2012 a marně uplynula dne 2. 8. 2012.
Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o ústavní stížnosti nebyly vytčené vady odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětnou stížnost z tohoto důvodu odmítnout, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.