IV. ÚS 2207/17
IV.ÚS 2207/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s. r. o., sídlem Štiavnička 190, Ružomberok, Slovenská republika, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017 č. j. 30 Cdo 5535/2015-135, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2015 č. j. 93 Co 136/2015-97 a usnesení Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 5. června 2015 č. j. 52 C 248/2014-71, takto:
Soudce Jaromír Jirsa je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2207/17.
Odůvodnění

I.

Soudce Ústavního soudu Jaromír Jirsa dne 24. 7. 2017 předložil III. senátu Ústavního soudu podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a podle § 10 odst. 1 Rozvrhu práce Ústavního soudu na rok 2017 (dostupný na http://www.usoud.cz/de/organizace-us/) k rozhodnutí návrh na jeho vyloučení z projednávání a rozhodování ústavní stížnosti, která mu jako soudci zpravodajovi napadla pod sp. zn. IV. ÚS 2207/17. Napadeným rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo zamítnuto dovolání proti shora uvedenému usnesení Městského soudu v Praze. S ohledem na dále uvedené skutečnosti navrhl, aby bylo rozhodnuto o jeho případné podjatosti v této věci.

II.

Ve sdělení soudce Jaromír Jirsa uvádí, že byl předsedou ve věci rozhodujícího senátu Městského soudu v Praze, což dokládá předloženým usnesením č. j. 93 Co 136/2015-97.
III.

Třetí senát Ústavního soudu, rozhodující podle rozvrhu práce Ústavního soudu o námitkách podjatosti vznesených proti soudcům jeho čtvrtého senátu, shledal důvod pro postup podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť soudce Jaromír Jirsa byl v téže věci činný jako předseda senátu Městského soudu v Praze.

Protože jsou naplněny podmínky § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu (tzv. iudex inhabilis), bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

Jan Filip v. r. předseda III. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.