IV. ÚS 2196/17
IV.ÚS 2196/17 ze dne 25. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 25. července 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaromíra Jirsy a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha, t. č. ve Vazební věznici Brno-Bohunice, zastoupeného Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem Burešova 6, 602 00 Brno, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2017 č. j. 70 Nt 1910/2017-351, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2017 sp. zn. 9 To 171/2017 a proti jinému zásahu spočívajícímu v tom, že orgány činné v trestním řízení se seznamovaly s materiály obhajoby v průběhu domovní prohlídky v bydlišti stěžovatele a tím měly přístup k důvěrné komunikaci mezi stěžovatelem a jeho obhájci, za účasti 1) Městského soudu v Brně a 2) Krajského soudu v Brně, jako účastníků řízení a za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka Brno, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 14. července 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost (označená jako "kompletní doplněná ústavní stížnost") stěžovatele, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označeným rozhodnutím Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně a proti jinému blíže specifikovanému zásahu orgánů činných v trestním řízení v trestní věci, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 To 171/2017.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 20. července 2017, sdělil právní zástupce stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere stěžovatel zpět.
Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2017

Vladimír Sládeček v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.