IV. ÚS 219/04
IV.ÚS 219/04 ze dne 20. 9. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 219/04Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2004 ve věci ústavní stížnosti J. S. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 4. 2004, čj. 23 C 95/2003-26, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 5. 2004, čj. 1 Co 56/2004-31, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2004 k odstranění vad návrhu. Ve stanovené lhůtě však zaslal Ústavnímu soudu dopis, v němž vysvětluje, proč vady návrhu neodstranil. Přípisem ze dne 25. 8. 2004 mu byla tato lhůta prodloužena do 15. 9. 2004.

Ježto ani v prodloužené lhůtě vady návrhu odstraněny nebyly, Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. září 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.