IV. ÚS 216/17
IV.ÚS 216/17 ze dne 9. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Hany Raušové, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě, ze dne 3. 11. 2016, č. j. 54 Co 462/2016-201, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 téhož zákona.

Fyzické osoby musí být jako účastníci v řízení před Ústavním soudem zásadně zastoupeny advokátem nebo notářem. Stěžovatelka přiložila k ústavní stížnosti plnou moc JUDr. Zdeňky Tučkové, advokátky se sídlem ve Velké Bíteši, Sadová 531, která však byla udělena již v roce 2015, tedy dříve, než skončilo řízení před obecnými soudy. Uvedenou vadu plné moci stěžovatelka neodstranila ani přes výzvu ze dne 13. 2. 2017.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.