IV. ÚS 215/04
IV.ÚS 215/04 ze dne 17. 8. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. srpna 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti Ing. V. H., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 6. 4. 2004, čj. 13 To 85/2004-3977, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Svoji ústavní stížnost ze dne 2. 7. 2004 doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 7. 2004 vzal navrhovatel podáním ze dne 10. 8. 2004 došlým Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2004 zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2004

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.