IV. ÚS 2107/11
IV.ÚS 2107/11 ze dne 3. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně zpravodajky Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky EL NIŇO BEVERAGES, a. s., Ovocný trh 572/11, Praha 1, právně zastoupeného advokátem Mgr. Vladimírem Trnavským, Masarykovo nám. 6/5, Karviná, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 4. 2011 sp. zn. 3 Cmo 10/2011, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :
Dne 19. 7. 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky EL NIŇO BEVERAGES, a. s., jíž brojila proti výše citovanému usnesení.

Dne 30. 8. 2012 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, v němž stěžovatelka konstatuje, že svoji ústavní stížnost bere v plném rozsahu zpět.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Ústavní soud podle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.