IV. ÚS 2102/12
IV.ÚS 2102/12 ze dne 3. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti 1. S. H., 2. M. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci čj. Nco 26/2012-564 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatelé byli přípisy Ústavního soudu ze dne 12. 6 2012 doručenými jim fikcí dne 24. 6. 2012 vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Stanovená lhůta i lhůta jim prodloužená do 31. 8. 2012 však uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 3. září 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.