IV. ÚS 2061/13
IV.ÚS 2061/13 ze dne 26. 8. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 26. srpna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci navrhovatele Petra Vávry, zastoupeného Mgr. Janou Přerovskou, advokátkou se sídlem Praha, Krakovská 5, o zpětvzetí ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 13 Co 10/2013-361, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Navrhovatel, který se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného rozhodnutí, sdělil Ústavnímu soudu podáním doručeným dne 23. srpna 2013, že svůj návrh bere zpět.
Pro výše uvedené bylo v souladu s § 77 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2013

JUDr. Michaela Židlická předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.