IV. ÚS 202/14
IV.ÚS 202/14 ze dne 28. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Ing. Jaromíra Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2013, č.j. Nao 59/2013-38, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. ledna 2014 návrh, označený jako ústavní stížnost směřující proti shora označenému usnesení, spojený s požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků.
Podání však opakovaně nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatel se na Ústavní soud opakovaně v různých věcech obrátil se shodným požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků. I tentokrát tak učinil s vadami, přestože byl prokazatelně a opakovaně o existenci vad poučen, a rovněž tak možnosti Ústavního soudu odmítnout jeho návrh dle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze dovodit jeho informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud jeho návrh podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2014

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.