IV. ÚS 2010/13
IV.ÚS 2010/13 ze dne 15. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Vladimíra Sládečka a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti Františka Merksbauera, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2011 č. j. 19 Co 38/2011-393 a rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 29. 9. 2010 č. j. 9 C 127/2007-352, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení shora označených rozhodnutí vydaných v řízení o zaplacení - vydání bezdůvodného obohacení.
Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vady ústavní stížnosti spočívající v absenci právního zastoupení, podáním ze dne 15. 9. 2013 však stěžovatel vzal svoji ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Se zřetelem ke shora uvedenému Ústavní soud podle § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2013

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.