IV. ÚS 1934/17
IV.ÚS 1934/17 ze dne 18. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, č. j. 30 Cdo 332/2017-388, a ze dne 31. 5. 2017, č. j. 30 Cdo 335/2017-390, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními téhož zákona, přestože si jich stěžovatel musí být vědom, protože se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátil s podáními, při jejichž projednání o nich byl poučen; stěžovatel není zastoupen advokátem, ač mu to zákon ukládá, a podání trpí vadami, které je činí neprojednatelným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. července 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.