IV. ÚS 185/04
IV.ÚS 185/04 ze dne 20. 7. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 185/04Ústavní soud rozhodl dne 20. července 2004 ve věci návrhu J. K.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2004, doručeným mu dne 15. 6. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 30 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. července 2004

JUDr. Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.