IV. ÚS 184/04
IV.ÚS 184/04 ze dne 7. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 184/04Ústavní soud rozhodl dne 7. října 2004 ve věci ústavní stížnosti a. s. O. C. zastoupeného Mgr. A. B. advokátem proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2004, čj. 32 Odo 727/2003-148,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel i jeho právní zástupce, ačkoli byli vyzváni přípisy Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2004, doručenými stěžovateli dne 13. 9. 2004 a právnímu zástupci dne 27. 8. 2004, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinili.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 7. října 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.