IV. ÚS 179/04
IV.ÚS 179/04 ze dne 9. 8. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 179/04Ústavní soud rozhodl dne 9. srpna 2004 ve věci návrhu F. J.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2004, doručeným mu dne 18. 6. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 30 denní lhůtě ani v další jemu poskytnuté lhůtě 20 dnů vady neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.