IV. ÚS 1777/12
IV.ÚS 1777/12 ze dne 30. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Předsedkyně čtvrtého senátu Ústavního soudu rozhodla ve věci ústavních stížností stěžovatelky GRATO spol. s r. o. se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou, AK Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha 5, proti výrokům II. rozsudků Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 3. 2012 č. j. 181 EC 509/2010-40 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 1777/12, ze dne 5. 4. 2012 č. j. 181 EC 485/2010-41 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2277/12, ze dne 21. 3. 2012 č. j. 135 EC 191/2010-26 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2327/12, ze dne 26. 4. 2012 č. j. 181 EC 539/2010-41 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2377/12, ze dne 27. 3. 2012 č. j. 156 EC 670/2010-34 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2465/12, ze dne 13. 4. 2012 č. j. 157 EC 571/2010-29 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2615/12, ze dne 19. 4. 2012 č. j. 156 EC 606/2010-34 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2790/12, a výroku II. rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 3. 2012 č. j. 65 EC 391/2010-87 evidované Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2852/12, takto:
I. Záhlaví usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2012 sp. zn. IV. ÚS 1777/12 se za slovy "sp. zn. IV. ÚS 2790/12" doplňuje o slova "a výroku II. rozsudku Okresního soudu v Karviné".

II. Odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2012 sp. zn. IV. ÚS 1777/12 se v odstavci druhém za slovy "Okresní soud v Ostravě" doplňuje o slova "resp. Okresní soud v Karviné".
Odůvodnění:
Při vyhotovení shora označeného usnesení Ústavního soudu nebyl v důsledku písařské chyby uveden soud, který rozhodoval ve věci vedené Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2852/12. Šlo o zřejmou nesprávnost, kterou předsedkyně senátu opravila opravným usnesením vydaným podle ustanovení § 164 o. s. ř. použitého přiměřeně v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.