IV. ÚS 1572/09
IV.ÚS 1572/09 ze dne 23. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 23. listopadu 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické v právní věci stěžovatelky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové, se sídlem Orlické nábřeží 1/356, Hradec Králové, zastoupené Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem Zelená 267, Pardubice, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1542/2008-238 ze dne 21. 5. 2009, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 21 Co 462/2007-173 ze dne 9. 1. 2008 a rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové č. j. 10 C 193/2006 128 ze dne 16. 5. 2007, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 17. 6. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), jehož prostřednictvím se Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů. Dne 12. 8. 2009 obdržel Ústavní soud přípis, v němž stěžovatelka oznámila, že na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 12036/2009-21 ze dne 4. 6. 2009 došlo s účinností ode dne 1. 7. 2009 k jejímu zániku a jejím univerzálním právním nástupcem se stala školská právnická osoba Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové. Dne 18. 11. 2009 pak stěžovatelka sdělila, že bere ústavní stížnost v plném rozsahu zpět, Ústavní soud proto v souladu s ustanovením § 77 zákona o Ústavním soudu řízení o ústavní stížnosti zastavil.
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2009

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.