IV. ÚS 155/04
IV.ÚS 155/04 ze dne 20. 9. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudkyň JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické o ústavní stížnosti 1) MUDr. A. J., 2) MUDr. T. J., 3) MUDr. J. H., 4) MUDr. M. L. a 5) MUDr. K. M., všech zastoupených Mgr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem, AK se sídlem Jana Uhra č. 13, 602 00 Brno, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 2. 2004, čj. 28 Cdo 1800/2003-284, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

S tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod stěžovatelé ústavní stížností ze dne 30. 4. 2004 napadli shora označený rozsudek Nejvyššího soudu ČR, kterým byla odmítnuta dovolání stěžovatelů ad 4) a ad 5) proti výroku o odmítnutí dovolání obsaženém v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2004, sp. zn. 17 Co 40/2002, (výrok I.) a zamítnuta dovolání stěžovatelů proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jež byla shledána přípustnými (výrok II.).

Nejvyšší soud ČR ve vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 20. 5. 2004 podepsaném předsedou senátu 28 Cdo uvedl, že trvá na svých závěrech vyjádřených v napadeném rozsudku a že nepovažuje podanou ústavní stížnost za opodstatněnou.

Podáním ze dne 15. 9. 2004 doručeným Ústavnímu soudu následující den vzali stěžovatelé prostřednictvím svého právního zástupce podanou ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci stěžovatelé včasným podáním vzali svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. září 2004

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.