IV. ÚS 1473/17
IV.ÚS 1473/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Mgr. Václava Voříška, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2017 č. j. 22 Co 20/2017-217 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 11. října 2016 č. j. 10 C 449/2014-70, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavnímu soudu bylo dne 12. 5. 2017 doručeno podání navrhovatele proti shora uvedeným rozhodnutím, ve kterém uvádí, že návrh doplní ve lhůtě 10 dnů.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 1. 6. 2017 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů, přičemž byl současně poučen, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Doručení výzvy do datové schránky bylo vykázáno dnem 1. 6. 2017.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě, resp. do dnešního dne neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.