IV. ÚS 144/04
IV.ÚS 144/04 ze dne 16. 6. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 144/04Ústavní soud rozhodl dne 16. června 2004 ve věci ústavní stížnosti spol. s r. o. G. L. proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2059/2003,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2004, doručeným mu dne 6. 5. 2004, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní ani v další mu prodloužené lhůtě o 14 dnů tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost bez ohledu na její obsah podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 16. června 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.