IV. ÚS 1420/12
IV.ÚS 1420/12 ze dne 9. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně zpravodajky Michaely Židlické ve věci stěžovatele J. O., právně zastoupeného advokátkou JUDr. Renátou Sladkou, Týnská 10, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2012 sp. zn. 11 Tdo 30/2012, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2011 sp. zn. 6 To 347/2011 a rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 31. 5. 2011 sp. zn. 4 T 142/2010, takto:
Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2012 sp. zn. IV. ÚS 1420/12, se opravuje tak, že chybějící výrok zní: "Ústavní stížnost se odmítá".
Odůvodnění
Při vyhotovování shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo k vypuštění výroku usnesení. Z uvedených důvodů Ústavní soud v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 164 a § 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal toto opravné usnesení.

Poučení Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 9. července 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.