IV. ÚS 1093/07
IV.ÚS 1093/07 ze dne 7. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 7. dubna 2010 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudkyně Vlasty Formánkové a soudkyně Michaely Židlické v právní věci stěžovatele M. M., zastoupeného Mgr. Václavem Kokošínským, advokátem se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava 1, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 50/2007 ze dne 14. 2. 2007, rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 3 To 692/2006 ze dne 22. 9. 2006 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 1 T 92/2006-212 ze dne 28. 6. 2006, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 30. 4. 2007 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.
Dne 6. 4. 2010 obdržel Ústavní soud sdělení stěžovatele, že bere ústavní stížnost v plném rozsahu zpět, Ústavní soud proto v souladu s ustanovením § 77 zákona o Ústavním soudu řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2010

Miloslav Výborný, v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.