IV. ÚS 109/14
IV.ÚS 109/14 ze dne 16. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Ing. Jaromíra Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2013, č.j. Nao 51/2013-40, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 9. ledna 2014 návrh, označený jako ústavní stížnost, směřující proti shora označenému usnesení, spojený s požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků.

Podání však opakovaně nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatel se na Ústavní soud opakovaně v různých věcech obrátil, se shodným požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků. I tentokrát tak učinil s vadami, přestože byl prokazatelně a opakovaně o existenci vad poučen, a rovněž tak možnosti Ústavního soudu jeho návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze dovodit jeho informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud její návrh podle § ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2014

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.