IV. ÚS 1004/17
IV.ÚS 1004/17 ze dne 16. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Valentýna Plzáka, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 30 Co 107/2017, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost doručená dne 31. 3. 2017 byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 ve spojení s § 31 odst. 2 a podle § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a 6 téhož zákona, a to ani přes výzvu k doplnění doručenou stěžovateli dne 21. 4. 2017. Přestože byl stěžovatel ve výzvě poučen o následcích neodstranění vad ve stanovené lhůtě, dodnes nebyly vady odstraněny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje jen stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 16. května 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.