III. ÚS 705/17
III.ÚS 705/17 ze dne 27. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy, soudce Radovana Suchánka a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. Jany Krejčí, zastoupené Mgr. Michalem Dlabolou, advokátem, sídlem U Studánky 250/3, Praha 7 - Holešovice, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. října 2016 č. j. 35 Co 339/2016-62 za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a obchodní společnosti Česká pojišťovna, a.s., sídlem Spálená 75/16, Praha 1 - Nové Město, jako vedlejší účastnice řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatelka podala dne 7. 3. 2017 ústavní stížnost proti shora označenému rozsudku, kterým nebylo částečně vyhověno její žalobě směřující vůči vedlejší účastnici ve sporu o vyplacení pojistného plnění při vzniku škody na osobním automobilu stěžovatelky. Stěžovatelka namítala porušení práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud si vyžádal soudní spis, jakož i vyjádření účastníka řízení a vedlejší účastnice řízení. Účastník řízení ve stručném vyjádření ze dne 30. 5. 2017 odkazuje na napadené rozhodnutí.

Dne 8. 6. 2017 bylo doručeno Ústavnímu soudu podání stěžovatelky, kterým bere ústavní stížnost zpět a navrhuje zastavení řízení o ústavní stížnosti se zdůvodněním, že vedlejší účastnice jí oproti zpětvzetí ústavní stížnosti zaplatila spornou částku a poskytla jí náhradu nákladů řízení před obecnými soudy.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože v předmětné věci jsou podmínky tohoto ustanovení splněny, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2017

Josef Fiala v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.