III. ÚS 595/17
III.ÚS 595/17 ze dne 12. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Ladislava Říhy, označené jako "Trestní oznámení", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 27. 2. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh, který však nebylo možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem (mj.) proto, že pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem [§ 30 a 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu")], a podání označené jako "Trestní oznámení" na postup Finančního úřadu pro Středočeský kraj nesplňovalo požadavky § 34 zákona o Ústavním soudu.

K odstranění těchto vad byl navrhovatel vyzván přípisem, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude jeho návrh odmítnut. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 6. 3. 2017. Navrhovatel však ani k dnešnímu dni vady svého podání přes výše uvedenou výzvu a poučení neodstranil.

Vzhledem k tomu Ústavnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.